Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Educació universitària en la Universitat Politècnica de València

0902001
Analitza l'activitat educativa de la Universitat Politècnica de València durant el curs de referència, descrivint i caracteritzant l'alumnat matriculat, l'alumnat titulat i el professorat dels distints estudis que impartixen. No s'inclou l'activitat educativa de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi ni de l'Escola Politècnica Superior de Gandia. La informació és elaborada pel Servici d'Estudis i Planificació de la Universitat Politècnica de València
Educació
Universitat Politècnica de València
Només Difusió
Alumnat matriculat, Alumnat titulat, Professorat
Centre, Titulació, Curs, Sexe, Edat, Lloc de residència familiar, Situació laboral, Nacionalitat, Tipus de professorat
Fitxer d'agregats estadístics
Universitat Politècnica de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat