S'està cercant, espereu....

Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
%>
Tornar

Xarxa d'establiments sanitaris a València

0502001
Descripció de la xarxa d'establiments sanitaris ubicats a la ciutat de València, incloent centres públics, privats i fundacions. La informació s'obté de l'explotació estadística de la informació del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris remesa pel Servici d'Acreditació, Autorització i Registre de Centres , Servicis i Establiments Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Salut Pública
Assistència sanitària
Elaboració i Difusió
Centre sanitari
Tipus de centre, dependència funcional
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Puntual
Dades diàries
Estructural
Anual
Districtes