Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Indicadors de pobresa i condicions de vida a València

0809001
El seu objectiu és produir indicadors de renda, pobresa i condicions de vida, basats en l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística. Ja que la dita enquesta no està dissenyada per a àmbits inferiors a la Comunitat, s'utilitzen tècniques d'estimació en àrees xicotetes, incorporant informació auxiliar externa d'estimacions de població, afiliacions a la Seguretat Social i pensions contributives de la Seguretat Social. La informació prové del portal web del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Consum i Preus
Enquesta de Pressupostos Familiars
Només Difusió
Renda anual neta mitja per unitat de consum, Taxa de privació material, Taxa de privació material severa, Taxa de risc de pobresa, Indicador AROPE de risc de pobresa y/o exclusió social
Sexe, Edat
Fitxer d'agregats estadístics
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat