S'està cercant, espereu....

Estàs en: Accessibilitat

Accessibilitat - València

Declaració d'accessibilitat

Introducció

L'Ajuntament de València s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.valencia.es, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es s'aplega tot seguit no és accessible pels següents motius:
 1. Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018

  1. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'una manera per a seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d'audiodescripció]
  2. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  3. En alguns vídeos i àudios pregravats no existeixen alternatives basades en el text [requisit número 9.1.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Sols àudio o sols vídeo].
  4. Alguns vídeos preenregistrats en el lloc web no disposen d'audiodescripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatius (enregistrats)].
  5. De manera puntual algun enllaç podria no tindre definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].
  6. En alguna pàgina els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor].
  7. En alguna pàgina els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Missatges d'estat].
  8. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  9. En algun document la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 D'informació i relacions].
  10. En algun document la relació de contrast en text podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].
  11. Puntualment algun document podria no tindre identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulat de pàgines].
 2. Càrrega desproporcionada

  1. No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden haver-hi arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria sí que ho complisquen.
  2. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per l' Ajuntament de València o que no estiguen sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius preenregistrats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'esta declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el dia 17/01/2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L. el dia 09/01/2023.

Darrera revisió de la declaració: 17/01/2023

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través.

Per a aquestes comunicacions té disponible estos canals de comunicació:

 • Correu electrònic:
 • Telèfon: 96 352 54 78
 • Oficina: Pl. de l'Ajuntament, 1 - 46002 València

D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través de formulari de suggeriments i queixes, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, de 1r d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de València.

Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta es desestimara, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits prevists en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de Formulari de la seu electrònica per a reclamacions d'Ajuntament de València, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de València.

Contingut opcional

L'Ajuntament de València ha incorporat al seu lloc web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit. Un servici que millora de manera automàtica l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

Per a activar la plataforma inSuit en el web de l'Ajuntament de València: cal activar la pestanya d'inSuit inserida en el costat esquerre (EINES D'ACCESSIBILITAT).

Activació d'inSuit

L'usuari rebrà des del web les ajudes tècniques que li permetran navegar de manera adaptada a les seues necessitats i preferències.

 

Ajudes tècniques d'inSuit

Navegació amb teclat

Dirigida a:

Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises numèriques.

Navegació per a visió reduïda

Dirigida a:

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.

Comandaments de veu

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzills comandaments de veu simples.

Navegació amb Sons

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, per mitjà d'un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació amb Polsador

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, per mitjà d'un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació senzilla amb botons

Dirigida a:

Persones amb discapacitat cognitiva i persones majors. Navegació senzilla per mitjà del ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.

Navegació senzilla amb text gran

Dirigida a:

Persones majors o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la grandària del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins la nostra web: PDF, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de manera accessible.