Accessibilitat - València

Accessibilitat WEB

L'accessibilitat web és un conjunt de tecnologies i normes que seguixen uns estàndards especials per al desenrotllament de pàgines web en què puguen interactuar tant aquelles persones que patixen algun tipus de discapacitat com les que no.

L'objectiu principal de l'accessibilitat web és aconseguir que les pàgines i els portals de la xarxa s'adapten a les tecnologies existents perquè les persones amb discapacitats físiques o psíquiques puguen accedir a la informació que les dites pàgines servixen l'usuari final.

Són molts i molt diversos els tipus de discapacitats que poden afectar les persones a l'hora d'interactuar enfront del desplegament d'opcions que oferixen hui en dia els portals web. Discapacitats auditives, visuals, cognitives, motrius, mentales... És per això pel que, seguint els criteris i normes que dicta el W3C, el portal valencia.es ha sigut realitzat tractant sempre d'ajustar-se en la mesura que siga possible a dites standares.

valencia.es accessible

A l'hora de desenrotllar el nou portal valencia.es, s'han tingut present tant en la usabilidad com en el disseny, les normes d'accessibilitat web que permeten a les tecnologies que hem mencionat abans, facilitar i servir la informació del portal a les persones amb minusvalidesa.

Per a això, a continuació, passem a llistar els distints tipus d'ajudes que oferixen tant els navegadors actuals com el desenrotllament que s'ha realitzat en valencia.es per a facilitar la navegació per este portal.

Atalls del teclat - accessos directes

Han sigut inclosos dins de tot el portal, els següents atalls de teclat / accessos directes a les principals seccions i pàgines amb informació d'interés per als usuaris que necessiten utilitzar les dites ajudes:

Tecla d'accés

Secció a la què s'accedix

0

Accessibilitat

1

Inici

2

Buscador

3

Ajuntament

4

Tràmits

5

La ciutat

6

Atenció ciutadana

7

Actualitat

8

Política de privacitat

9

Política de cookies

a

Educació i esports

b

Medi ambient i salut

c

Drests socials i inclusió

d

Cultura y fiestas

e

Protecció ciutadana

f

Mobilitat i urbanisme

g

Ocupació, innovació i promoció

h

Hisenda

l

Avís legal

m

Mapa Web

La combinació d'atalls de teclat en els distints navegadors és la següent:

Navegador

Atall de teclat

Explorer

Alt + tecla d'accés + Enter

Chrome

Windows: Alt + tecla d'accés
Mac: Ctrl + Opt + tecla d'accés

Firefox

Windows: Alt + Shift + tecla d'accés
Mac: Ctrl + Opt + tecla d'accés

Opera

Esc + Shift + tecla d'accés

Safari

Windows:Alt + tecla d'accés
Mac: Ctrl+ Opt + tecla d'accés

Konkeror

Ctrl + tecla d'accés

Grandària de text

La interfície d'usuari pot augmentar o disminuir de grandària gràcies a la tecnologia oferida pels navegadors de hui en dia. Estos utilitzen diferents combinacions de ratolí y/o teclat per a aconseguir realitzar un 'zoom' sobre la qual cosa veiem en el navegador i per tant sobretot el seu contingut: textos, imatges, formularios,... Els dits atalls són els següents:

Navegador Combinació

Explorer

Ctrl + roda del ratolí

Chrome

Ctrl + roda del ratolí
Ctrl + tecla '+'
Ctrl + tecla '-'

Firefox

Ctrl + roda del ratolí
Ctrl + tecla '+'
Ctrl + tecla '-'

Opera

Ctrl + roda del ratolí
Ctrl + tecla '+'
Ctrl + tecla '-'

Safari

Ctrl + tecla '+'
Ctrl + tecla '-'

Impedimientos i excepcions d'accessibilitat

Valencia.es ha sigut desenrotllada incorporant continguts creats des de l'any 2004. Per això és possible que l'usuari no puga accedir a alguns continguts web creats abans de la publicació del nou portal. Els nous continguts es crearan tenint en compte les normes d'accessibilitat i estes s'aplicaran en l'elaboració dels mateixos.

Igualment, si valencia.es publica contingut creat per tercers, és possibles que dites continguts no siguen accessibles.

No obstant això, si l'usuari no pot accedir a algun dels continguts o troba algun impediment a l'hora de sol·licitar informació des de la web, pot posar-se en contacte amb l'ajuntament de valència i sol·licitar la dita informació a través de les distintes opcions que es detallen en Atenció Ciutadana.