Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Altes i Baixes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de València 

0301002
L'objectiu és conéixer les altes i baixes de vehicles que s'han produït en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) de la ciutat en un període determinat, a partir de l'explotació estadística del fitxer de modificacions en l'impost remés pel Servici de Gestió Integral de l'Ajuntament de València
Trànsit i Transports
Parc de vehicles
Elaboració i Difusió
Vehicles
Tipus de vehicle, Tipus de moviment
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Gestió Tributària Integral. Ajuntament de València
Puntual
Dades diàries
Conjuntural
Trimestral
Ciutat