Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cens d'Edificis i Habitatge en València

0405001
Els Censos de Població i Habitatge són operacions estadístiques que oferixen un recompte de la població i els habitatges i el coneixement de les seues principals característiques. Els resultats d'esta operació estadística provenen de l'aplicació de consulta de les dades del cens del portal web de l'INE
Edificis i Habitatges
Cens d'edificis i habitatges
Només Difusió
Habitatge, Habitatge principal, Edifici
Règim de tinença de la vivenda, Nombre d'habitacions de la vivenda, Instal·lacions en la vivenda, Instal·lacions en l'edifici, Nombre de persones en la vivenda, Superfície útil de la vivenda, Edat de l'edifici, Nombre de plantes de l'edifique sobre rasant, Tipus de vivenda
Fitxer d'agregats estadístics
Institut Nacional d'Estadística
Secció
Dades referides a una data fixa
Estructural
Decennal
Barris