Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Recursos de servicis socials a la ciutat de València

1601005
Descripció de la xarxa d'atenció de serveis socials a la ciutat de València. La informació s'obté de la tabulació estadística dels registres inclosos en la Guia de Recursos Socials del Servei de Benestar Social i Integració de l'Ajuntament de València
Benestar Social
Servicis Socials
Elaboració i Difusió
Nombre de centres
Sector de població, Tipus d'atenció
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Benestar Social e Integració. Ajuntament de València
Ciutat
Dades referides a una data fixa
Estructural
Anual
Districtes