Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Característiques i tràfic de transport urbà de MetroBus

0306002
Informació de la xarxa de trasporte per carretera dels autobusos metropolitans de València (metrobús) . La informació és remesa per la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat
Trànsit i Transports
Transport urbà de superfície
Només Difusió
Distància recorreguda, Nombre de viatges, Nombre d'autobusos, Persones transportades
Tipus de viatge, Línia, Empresa que realitza el servici
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Lineal
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres