Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística de naixements a València

0204001
L'objectiu és conéixer el nombre de naixements de parts de mares residents a la ciutat, així com les seues principals característiques. La informació que es publica prové de l'explotació del fitxer de microdades de naixements del Moviment Natural de la Població (MNP) que publica l'INE al seu servidor web. Esta informació procedix del Registre Civil, i s'obté del Butlletí Estadístic del Part que omplin els que per llei estan obligats.
Demografia
Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori
Elaboració i Difusió
Naixements
Lloc de residència, lloc d'inscripció, sexe del nascut, estat civil dels pares, edat dels pares, professió dels pares, relació amb l'activitat econòmica dels pares, nacionalitat dels pares, temps de gestació, pes del nascut, orde del naixement, multiplicitat del part, assistència de personal sanitari en el part, normalitat del part, maturidad del part, tipus de part.
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Ciutat