Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística del Padró d'Espanyols Residents en l'Estranger inscrits en València

0202002
Explotació estadística del Padró d'Espanyols Residents en l'Estranger (PERE) inscrits en la ciutat. EL PERE conté les inscripcions de les persones que, gaudint de la nacionalitat espanyola, viuen habitualment fora d'Espanya, siga o no esta la seua única nacionalitat, i que estan inscrites en la ciutat de València a efectes electorals. La informació publicada procedix el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Demografia
Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener
Només Difusió
Població inscrita
Sexe
Fitxer d'agregats estadístics
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat