Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Constitució i extinció de societats mercantils a València

0612001
Anàlisi de les constitucions i extincions de societats mercantils amb domicili social en la ciutat de València. La informació prové de l'explotació estadística de la informació publicada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) de la província de València, l'objecte del qual és la publicitat oficial de les situacions jurídiques de les societats i la resta d'entitats en ell inscrites
Activitat Econòmica
Constitució i Extinció de Societats
Elaboració i Difusió
Constitucions, Extincions
Sector d'activitat
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Ministeri de Justícia
Puntual
Dades diàries
Conjuntural
Mensual
Districtes