Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta continua de llars de València

0202003
Investigació que oferix informació anual sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població resident en València, de les llars que componen i de les vivendes que habiten. La informació que es publica prové de l'explotació del fitxer de microdades de l'Enquesta Contínua de Llars que publica l'INE en el seu servidor web.
Demografia
Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener
Elaboració i Difusió
Població resident, llar, habitatge
Sexe, edat, estat civil, nacionalitat, convivència en parella, situació en la llar, lloc de naixement, grandària de la llar a què pertany, tipus de llar a què pertany, densitat de població, tipus d'edificació, any de construcció de l'habitatge, règim de tinença, superfície útil, nombre d'habitacions, tipus de llar, tipus de nucli familiar, grandària de la llar
Fitxer de microdades procedents d'una enquesta
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat