Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Afiliació de treballadors a la Seguretat Social a València

0705001
L'objectiu és obtindre informació sobre els treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social en València, a partir de l'explotació estadística dels Comptes de Cotització i Afiliacions a la Seguretat Social. La data de referència de la informació és l'últim dia del mes de referència. S'inclouen totes les afiliacions de treballadors per compte d'altri en centres de cotització amb domicili la ciutat de València i les afiliacions per compte propi amb domicili de la persona física la ciutat de València. La informació mensual prové del portal web de la Seguretat Social del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, mentres que la informació trimestral ampliada prové del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Treball
Afiliació a la Seguretat Social
Només Difusió
Afiliacions, Centres de cotització
Règim d'afiliació, Sector d'activitat, Divisió d'activitat, Tipus de dependència laboral, Grup de cotització, Tipus de contracte, Tipus de jornada, Edat, Sexe, Nacionalitat
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social; Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Ciutat
Dades referides a una data fixa
Conjuntural
Mensual
Ciutat