Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Inspecció higienicosanitària de locals i vivendes en València

0501004
Actuacions de control higienicosanitari de locals i vivendes de la ciutat realitzades per l'Ajuntament de València. Inclou el control sanitari d'indústries, activitats i servicis; el control sanitari d'edificis i llocs de convivència humana, especialment centres de perruqueria, centres d'higiene personal, hotels i centres residencials, àrees d'activitat fisicoesportiva i de recreació, etc.; la detecció de focus d'insalubritat en la ciutat; els informes sanitaris de vivenda per a reagrupació familiar; i el control sanitari de cementeris i policia mortuòria. La informació és remesa per la Secció d'Inspecció Higiénico-Sanitaria de Locals i Vivendes del Servici de Sanitat de l'Ajuntament de València
Salut Pública
Promoció de la salut
Només Difusió
Nombre d'actuacions
Tipo de actuación
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Sanitat. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat