Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Tractament de residus sòlids urbans de València

1206003
Estadística sobre la manipulació de residus sòlids urbans duta a terme en les plantes especialitzades de tractament dels Fogons i Manises i els subproductes obtinguts d'aquest tractament. La planta dels Fogons està situada a Quart de Poblet, té una capacitat de tractament anual de 400.000 tones i dona servei a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, mentre que la planta de Manises està situada a Manises, té una capacitat de tractament anual de 350.000 tones i dona servei a aqueix mateix àmbit. La informació és elaborada prèvia sol·licitud per l'Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE)
Medi Ambient
Neteja pública i Tractament de Residus Urbans
Només Difusió
Tones obtingudes
Tipus de subproducte
Fitxer d'agregats estadístics
Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE)
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres