Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta Industrial d'Empreses de València

0608001
Proporciona informació de les principals característiques estructurals i d'activitat dels sectors que constituïxen l'activitat industrial en la ciutat. La informació és elaborada baix petició específica per l'Institut Nacional d'Estadística a partir de la mostra d'empreses seleccionades en l'Enquesta Industrial d'Empreses ubicades en la ciutat
Activitat Econòmica
Enquesta Industrial d'Empreses
Només Difusió
Empreses, Establiments, Persones ocupades, Hores treballades, Ingressos d'explotació, Destí geogràfic de les vendes, Gastos d'explotació, Origen geogràfic de les compres, Resultats d'explotació
Nombre d'empleats, Branca d'activitat
Fitxer d'agregats estadístics
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat