Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo en València

0907002
Informació sobre els cursos desenrotllats durant el curs de referència en la seu de València de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, quantificant els ponents i alumnat assistent als mateixos. La informació és elaborada per la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo
Educació
Altres ensenyances
Només Difusió
Cursos, Ponents, Alumnat
Nacionalitat
Fitxer d'agregats estadístics
Universitat Internacional Menéndez y Pelayo
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat