Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Mapa del soroll de València

1202002
Anàlisi de l'acció del soroll a la ciutat de València, avaluant a més l'exposició al soroll en els centres hospitalaris i escolars de la ciutat. La informació prové del Mapa Estratègic de Soroll del Terme Municipal de València realitzat pel Servei de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges de l'Ajuntament de València
Medi Ambient
Contaminació acústica
Només Difusió
Nivell de soroll
Població, Superfície, Franja horària, Procedència del soroll
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes