Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Taxacions de vivenda lliure en València

0403002
Estadística que inclou informació relativa a les taxacions i valor mitjà taxat de les vivendes lliures subjectes a taxació en la ciutat de València. Per a la seua elaboració s'utilitza com a font primària d'informació les dades dels informes de taxació procedents de les empreses taxadores d'immobles situats a Espanya, i que pertanyen a l'Associació Espanyola d'Anàlisi del Valor (AEV) , entitat sense ànim de lucre que està integrada per les principals Societats de Taxació a Espanya. La informació difosa prové del portal web del Ministeri de Foment
Edificis i Habitatges
Mercat de l'Habitatge
Només Difusió
Nombre d'habitatges lliures taxats, Preu mitjà del metre quadrat dels habitatges lliures taxats
Antiguitat de la vivenda
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri de Foment
Ciutat
Dades trimestrals
Conjuntural
Trimestral
Ciutat