Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Aparcaments en via pública en València

0311002
Descripció dels aparcaments en via pública de la ciutat controlats i no controlats. Per als aparcaments controlats, s'analitza la seua distribució espacial segons tipus i els indicadors d'ús associats. Per als aparcaments no controlats, s'analitza la distribució espacial dels aparcaments d'estacionament per a persones amb diversitat funcional i l'estimació de la resta d'aparcaments segons tipus. La informació és subministrada pel Servici de Mobilidad Sostenible de l'Ajuntament de València
Trànsit i Transports
Aparcaments públics
Només Difusió
Places d'aparcament, Percentatge d'ocupació, Índex d'ús
Tipus de plaça, Ús de la plaça
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València
Districte
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes