Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat assistencial en centres d'atenció primària públics de València

0502004
Anàlisi de l'activitat assistencial dels centres d'atenció primària (centres de salut, consultoris i consultoris auxiliars) ubicats en la ciutat de València. Les dades provenen del Servici d'Anàlisi de Sistemes d'Informació Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Salut Pública
Assistència sanitària
Només Difusió
Nombre de consultes, Pressió assistencial, Minuts per consulta, Derivació a atenció especialitzada, Consultes domiciliàries
Centre sanitari, Tipus d'atenció, Tipus de consulta
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Altre
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres