Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Consum elèctric a València

0802002
Informació estadística del consum elèctric a la ciutat, segons el tipus d'instal·lació. La informació és remesa prèvia petició per Iberdrola Clients S.A.O. i inclou la informació de tots els distribuïdors d'electricitat de la ciutat
Consum i Preus
Energia elèctrica i Gas
Només Difusió
Nombre de contractes, Energia facturada
Tipus d'instal·lació
Fitxer d'agregats estadístics
Iberdrola Clientes S.A.U.
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Ciutat