Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Oficines de farmàcia a València

0502008
Oficines de Farmàcia localitzades en la ciutat, obertes al públic i inscrites en el Registre d'Establiments i Servicis Sanitaris d'Atenció Farmacèutiques de la Comunitat Valenciana. La informació utilitzada per a esta estadística s'extrau del portal web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Salut Pública
Assistència sanitària
Elaboració i Difusió
Nombre de farmàcies
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes