Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cadastre immobiliari rústic en València

0404001
El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu dependent del Ministeri d'Hisenda en què es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Esta estadística analitza les principals característiques dels béns immobles de naturalesa urbana de la ciutat. La informació s'ha extret del portal web de la Direcció General de Cadastre
Edificis i Habitatges
Cadastre
Només Difusió
Parcel·les, Subparcel·les, Superfície
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri d'Hisenda
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat