Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Impost sobre el Valor Afegit a València

0611001
Operació basada en les declaracions de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponents a l'exercici fiscal de referència per a les que el domicili fiscal del declarant està en la ciutat de València. La informació és remesa baix demanda per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) del Ministeri d'Hisenda
Activitat Econòmica
Impost sobre el Valor Afegit
Només Difusió
Nombre de declaracions, Quota repercutida, Quota suportada, Base imposable, Quota IVA repercutida, Tipus repercutit
Tipus de Règim de Tributació, Tipus de declarant
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri d'Hisenda
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat