Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Planejament urbanístic de València

0401001
Informació sobre el Pla General d'Ordenació Urbana de 1988, així com de tots els plans parcials i plans d'actuació integrada aprovats posteriorment per al seu desenrotllament. Esta informació prové del Servici de Planejament de l'Ajuntament de València
Edificis i Habitatges
Classificació urbanística del sòl
Només Difusió
Superfície de sòl
Tipus de sòl, Tipus de pla, Tipus d'ús
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Planejament. Ajuntament de València
Altre
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres