Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Educació universitària en centres privats de València

0905001
Arreplega la informació sobre l'activitat educativa durant el curs de referència dels centres universitaris privats de la ciutat de València, quantificant i descrivint el seu alumnat matriculat, alumnat titulat i professorat. La informació és elaborada per la Universitat Cardenal Herrera CEU, la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer, la Universitat Europea de València, Florida Universitària, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, la Universitat Internacional Valenciana (VIU) i el Centre Universitari EDEM
Educació
Altres ensenyaments universitaris
Només Difusió
Alumnat matriculat, Alumnat titulat, Professorat
Centre, Titulació, Sexe, Lloc de residència, Tipus de professorat
Fitxer d'agregats estadístics
Universidad Cardenal Herrera; Facultad de Teología San Vicente Ferrer; Universidad Europea de València; Florida Universitaria; Universidad Católica de València San Vicente Mártir; Universidad Internacional Valenciana; Centro Universitario EDEM
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat