Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Distribució territorial de les línies i parades de l'EMT

0306003
Anàlisi de la dotació de parades i línies d'autobús per a les divisions territorials de la ciutat. La informació s'obté de la tabulació estadística del fitxer de parades subministrat per l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT)
Trànsit i Transports
Transport urbà de superfície
Elaboració i Difusió
Nombre de línies, Número de parades
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Empresa Municipal de Transports de València S.A.U (EMT)
Puntual
Dades diàries
Estructural
Anual
Districtes