Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Baròmetre municipal d'opinió pública de València

1701001
Estudi d'opinió ciutadana sobre diferents temes d'interés municipal. La informació l'elabora i subministra l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València per mitjà de sondejos d'opinió.
Baròmetre Municipal d'Opinió Ciutadana
Baròmetre Municipal d'Opinió Ciutadana
Elaboració i Difusió
Sondejos d'opinió
Oficina d'Estadística. Ajuntament de València
Ciutat
Dades trimestrals
Conjuntural
Trimestral
Districtes