Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta sobre Equipament i Ús de Teconologíes de la Informació i Comunicació en les Llars a València

0807001
El seu objectiu és conéixer la penetració de les tecnologies d'informació i comunicació en les llars residents en la ciutat de València, el seu equipament en les dites tecnologies i l'ús que les persones fan de l'ordinador, Internet i comerç electrònic. Per a això s'arreplega informació de l'equipament de les llars en tecnologies d'informació i comunicació, de l'ús que la població realitza d'internet, les relacions amb l'administració electrònica, l'ús del comerç electrònic, la seguretat i confiança en l'ús d'internet, etc. La informació s'obté de l'explotació estadística del fitxer de microdades de l'enquesta disponible en el portal web de l'Institut Nacional d'Estadística
Consum i Preus
Telefonia
Elaboració i Difusió
Vivendes, Persones de 16 o més anys, Vivendes amb almenys una persona de 16 a 74 anys, Persones de 16 a 74 anys
Equipament de les vivenda, grau d'utilització de noves tecnologies de les persones
Fitxer de microdades procedents d'una enquesta
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades referides a una data fixa
Estructural
Anual
Ciutat