Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat de les biblioteques i arxius de València

1303001
Informació estadística sobre l'activitat de les biblioteques i arxius de la ciutat de València durant l'any de referència. La informació de les biblioteques i arxius municipals és elaborada i remesa pel Servei de Patrimoni Històric i Artístic de l'Ajuntament de València i pel Servei d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València. La informació de la resta de biblioteques i arxius de la ciutat són elaborades i remeses pels propis organismes gestors d'aquestes
Cultura
Biblioteques i Arxius
Només Difusió
Volums, Metres lineals, Publicacions, Usuaris, Préstecs, Consultes, Punts de lectura
Biblioteques, Arxius, Tipus d'usuari
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Patrimoni Històric i Artístic. Ajuntament de València; Universitat Politècnica de València; Servici de Acció Cultural. Ajuntament de València; Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; Universitat de València; Universitat Nacional d'Educació a Distància; Universidad Cardenal Herrera; Facultad de Teología San Vicente Ferrer; Universidad Europea de València; Florida Universitaria; Universidad Católica de València San Vicente Mártir; Centro Universitario EDEM; Diputació de València; Real Sociedad Económica de Amigos del País; Ateneo Mercantil de València; Arxiu Diocesà de València
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres