Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Inhumacions i incineracions en els cementeris municipals

0506001
Informació de les inhumacions i incineracions dutes a terme pels servicis funeraris municipals i remesa pel Servici de Cementeris de l'Ajuntament de València
Salut Pública
Inhumacions i incineracions
Només Difusió
Inhumacions, Incineracions
Cementeri, Mes, Sexe, Edat
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Cementeris. Ajuntament de València
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Ciutat