Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Arreplega municipal de residus sòlids urbans de València

1206002
Informació sobre la recollida de residus, enderrocs i estris a la ciutat de València. Les dades són enviades pel Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja de l'Ajuntament de València.
Medi Ambient
Neteja pública i Tractament de Residus Urbans
Només Difusió
recollida de residus sòlids (fem *RU/ fem orgànic/ vidre/ paper-cartó/ plàstic i envasos lleugers/ oli vegetal/piles); recollida d'enderrocs; entrades en l'Ecoparc de Vara de Quart; abocaments en l'Ecoparc de Vara de Quart; moviment de contenidors en l'Ecoparc de Vara de Quart
valor econòmic; districte; mes
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja. Ajuntament de València
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Districtes