Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Transport de pasatgers en MetroValencia

0305001
Informació estadística del tràfic ferroviari de Metrovalencia. Inclou informació sobre la xarxa de transport i les persones transportades. La informació prové de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Trànsit i Transports
Transport ferroviari
Només Difusió
Longitud de la línia, Estacions, Persones transportades
Línia, Tipus de dia
Fitxer d'agregats estadístics
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Lineal
Dades mensuals
Conjuntural
Mensual
Altres