Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Contaminació acústica en les estacions de mesurament de València

1202001
Informació sobre la contaminació acústica registrada en les estacions automàtiques que componen la xarxa d'estacions de la ciutat de València. La informació és elaborada i remesa pel Servei de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges de l'Ajuntament de València
Medi Ambient
Contaminació acústica
Només Difusió
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València
Puntual
Dades mensuals
Estructural
Trimestral
Altres