Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística del Padró Municipal d'Habitants de València

0202001
Permet conéixer les característiques de les persones residents en la ciutat de València i dels fulls familiars que conformen. La informació s'obté de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener
Demografia
Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener
Elaboració i Difusió
Població resident
Edat, sexe, nacionalitat, lloc de naixement, titulació, full padronal
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Seccions