Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Oficines de farmàcia a València

Oficina de farmàcia

Establiment que compleix les condicions legal i reglamentàriament establides i que, en virtut de la corresponent autorització administrativa, facilita qualsevol classe de subministraments farmacèutics o de medicaments, substàncies medicamentoses o que puguen actuar sobre la salut, així com els seus efectes i accessoris, en les condicions legalment establides. Aquests establiments estan obligats a la seua inscripció en el Registre d'Establiments i Serveis Sanitaris d'Atenció Farmacèutiques de la Comunitat Valenciana segons l'Ordre de 15 de novembre de 2000, de la Conselleria de Sanitat