Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Atenció a persones amb trastorns addictius residents a València

Atencions

La Conselleria de Sanitat a través de la Direcció General d'Assistència Sanitària realitza l'atenció a persones dependents de drogues o altres trastorns addictius en les Unitats de Conductes Addictives (UCAs), unitats de suport als equips d'atenció primària integrades en el sistema sanitari públic valencià, per a l'assistència en règim ambulatori dels malalts drogodependents o amb altres trastorns addictius i a les seues famílies. Algunes d'aquestes Unitats estan especialitzades en l'atenció a un tipus d'addiccions concret sobre la base de les necessitats objectives d'atenció, com és el cas de les Unitats d'Alcohologia (UA). Aquestes Unitats tenen la possibilitat de derivar temporalment, dins de la Xarxa Assistencial d'Atenció a Drogodependències de la Comunitat Valenciana, a altres serveis i centres residencials en els quals els pacients que ho precisen, seran atesos per a completar així la continuïtat de cures

Tipus d'adicció

Inclouen tant les atencions per addicció a substàncies (heroïna, alcohol, cocaïna, cànnabis, benzodiazepinas, nicotina, crack, altres estimulants) com a no substàncies (ludopatia, internet/mòbil o unes altres)