S'està cercant, espereu....

Atles temàtic - València

%>
Tema Subtema Àmbit
Atles Temàtic
Població resident Població Estructura de la població Districtes
Densitat de població Població Estructura de la població Districtes
Variació anual de la població Població Estructura de la població Districtes
Relació de masculinitat de la població Població Estructura de la població Districtes
Proporció de població menor de 16 anys Població Estructura de la població Districtes
Proporció de població de 16 a 64 anys Població Estructura de la població Districtes
Proporció de població major de 64 anys Població Estructura de la població Districtes
Població de 0 a 2 anys Població Estructura de la població Districtes
Població de 3 a 5 anys Població Estructura de la població Districtes
Població de 6 a 11 anys Població Estructura de la població Districtes
Població de 12 a 15 anys Població Estructura de la població Districtes
Proporció de població menor de 18 anys Població Estructura de la població Districtes
Edat mitjana Població Estructura de la població Districtes
Edat mitjana dels homes Població Estructura de la població Districtes
Edat mitjana de les dones Població Estructura de la població Districtes
Índex d'envelliment Població Estructura de la població Districtes
Índex de sobrenvelliment Població Estructura de la població Districtes
Índex demogràfic de dependència global Població Estructura de la població Districtes
Raó de progressivitat demogràfica Població Estructura de la població Districtes
Índex d'estructura de la població en edat activa Població Estructura de la població Districtes
Índex de reemplaçament de la població en edat activa Població Estructura de la població Districtes
Percentatge de població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de la població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població Districtes
Relació de masculinitat de la població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població Districtes
Edat mitjana de la població estrangera Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera de la Unió Europea Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera Europea no UE Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Àfrica Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Amèrica del Nord Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Amèrica Central Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Amèrica del Sud Població Estructura de la població Districtes
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Àsia, Oceania o apàtrida Població Estructura de la població Districtes
Índex d'autoctonia Població Estructura de la població Districtes
Índex d'autoctonia provincial Població Estructura de la població Districtes
Índex d'autoctonia Comunitat Valenciana Població Estructura de la població Districtes
Índex d'autoctonia estatal Població Estructura de la població Districtes
Índex d'aloctonia estatal Població Estructura de la població Districtes
Índex d'autoctonia UE Població Estructura de la població Districtes
Població de 18 anys o més amb nivell d'estudis inferior a Batxillerat Població Estructura de la població Districtes
Població de 18 anys o més amb nivell d'estudis de Batxillerat o superior Població Estructura de la població Districtes
Nombre mitjà de persones per full familiar Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars unipersonals Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars de 2 persones Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars de 3 persones Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars de 4 persones Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars de 5 o més persones Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars de només persones majors de 64 anys Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars de només persones majors de 79 anys Població Convivència Districtes
Majors de 64 anys en fulls familiars unipersonals Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars amb menors de 18 anys Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars amb un menor de 18 anys Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars amb dos menors de 18 anys Població Convivència Districtes
Percentatge de fulls familiars amb tres o més menors de 18 anys Població Convivència Districtes
Naixements registrats al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Taxa bruta de natalitat registrada al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Taxa global de fecunditat registrada al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Nombre de defuncions registrades al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Taxa bruta de mortalitat registrada al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Taxa de mortalitat dels homes registrada al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Taxa de mortalitat de les dones registrada al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Creixement vegetatiu registrat al Padró Població Moviment natural de la població Districtes
Població immigrant Població Moviments migratoris Districtes
Taxa bruta d'immigració Població Moviments migratoris Districtes
Proporció d'immigrants de nacionalitat estrangera Població Moviments migratoris Districtes
Població emigrant Població Moviments migratoris Districtes
Taxa bruta d'emigració Població Moviments migratoris Districtes
Saldo migratori Població Moviments migratoris Districtes
Taxa bruta de inmigració intraurbana Població Moviments intraurbans Districtes
Taxa bruta d'emigració intraurbana Població Moviments intraurbans Districtes
Saldo neto Població Moviments intraurbans Districtes
Nombre de vehicles Transport Vehicles Districtes
Distribució percentual del nombre de vehicles Transport Vehicles Districtes
Nombre de turismes Transport Vehicles Districtes
Distribució percentual del nombre de turismes Transport Vehicles Districtes
Turismes particulars per cada 1.000 habitants Transport Vehicles Districtes
Percentatge de turismes particulars de 10 i més anys Transport Vehicles Districtes
Edat mitjana dels turismes particulars Transport Vehicles Districtes
Percentatge de turismes particulars de 16 i més CV Transport Vehicles Districtes
Motocicletes per cada 1.000 habitants Transport Vehicles Districtes
Nombre d'habitatges Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Superfície construïda mitjana dels habitatges Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Percentatge d'habitatges de menys de 60 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Percentatge d'habitatges de menys de 80 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Percentatge d'habitatges de més de 120 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Percentatge d'habitatges amb menys de 10 anys Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Percentatge d'habitatges amb menys de 5 anys Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Percentatge d'habitatges amb més de 50 anys Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Valor cadastral mitjà per habitatge Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Valor cadastral mitjà per metre quadrat Edificació i habitatge Habitatge Districtes
% Habitatges amb valor cadastral menor de 18.000 euros Edificació i habitatge Habitatge Districtes
% Habitatges amb valor cadastral major de 48.000 euros Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Superfície total de solars Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Superfície total d'aparcaments Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Superfície d'aparcament per habitatge Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Superfície d'aparcament per turisme Edificació i habitatge Habitatge Districtes
Activitats a l'Impost d'Activitats Econòmiques Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Districtes
Grau de terciarització econòmica Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Districtes
Activitats econòmiques per 1.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Districtes
Entitats bancàries per 10.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Districtes
Places en establiments hotelers Activitat econòmica, renda i consum Turisme Districtes
% Participació a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PP a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a Compromís a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a Ciudadanos a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PSOE a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a València en Comú a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Participació a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PP a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a Compromís a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a Ciudadanos a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PSOE a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a Podem a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Participació a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PP a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PSOE a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a CIUDADANOS (C's) a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Participació a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PP a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots al PSOE a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a EUPV-EV a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a UPyD a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Districtes
% Vots a Primavera Europea a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Districtes
Població resident Població Estructura de la població Barris
Densitat de població Població Estructura de la població Barris
Variació anual de la població Població Estructura de la població Barris
Relació de masculinitat de la població Població Estructura de la població Barris
Proporció de població menor de 16 anys Població Estructura de la població Barris
Proporció de població de 16 a 64 anys Població Estructura de la població Barris
Proporció de població major de 64 anys Població Estructura de la població Barris
Població de 0 a 2 anys Població Estructura de la població Barris
Població de 3 a 5 anys Població Estructura de la població Barris
Població de 6 a 11 anys Població Estructura de la població Barris
Població de 12 a 15 anys Població Estructura de la població Barris
Proporció de població menor de 18 anys Població Estructura de la població Barris
Edat mitjana Població Estructura de la població Barris
Edat mitjana dels homes Població Estructura de la població Barris
Edat mitjana de les dones Població Estructura de la població Barris
Índex d'envelliment Població Estructura de la població Barris
Índex de sobrenvelliment Població Estructura de la població Barris
Índex demogràfic de dependència global Població Estructura de la població Barris
Raó de progressivitat demogràfica Població Estructura de la població Barris
Índex d'estructura de la població en edat activa Població Estructura de la població Barris
Índex de reemplaçament de la població en edat activa Població Estructura de la població Barris
Percentatge de població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de la població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població Barris
Relació de masculinitat de la població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població Barris
Edat mitjana de la població estrangera Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera de la Unió Europea Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera Europea no UE Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Àfrica Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Amèrica del Nord Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Amèrica Central Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Amèrica del Sud Població Estructura de la població Barris
Distribució percentual de població de nacionalitat estrangera d'Àsia, Oceania o apàtrida Població Estructura de la població Barris
Índex d'autoctonia Població Estructura de la població Barris
Índex d'autoctonia provincial Població Estructura de la població Barris
Índex d'autoctonia Comunitat Valenciana Població Estructura de la població Barris
Índex d'autoctonia estatal Població Estructura de la població Barris
Índex d'aloctonia estatal Població Estructura de la població Barris
Índex d'autoctonia UE Població Estructura de la població Barris
Població de 18 anys o més amb nivell d'estudis inferior a Batxillerat Població Estructura de la població Barris
Població de 18 anys o més amb nivell d'estudis de Batxillerat o superior Població Estructura de la població Barris
Nombre mitjà de persones per full familiar Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars unipersonals Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars de 2 persones Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars de 3 persones Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars de 4 persones Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars de 5 o més persones Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars de només persones majors de 64 anys Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars de només persones majors de 79 anys Població Convivència Barris
Majors de 64 anys en fulls familiars unipersonals Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars amb menors de 18 anys Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars amb un menor de 18 anys Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars amb dos menors de 18 anys Població Convivència Barris
Percentatge de fulls familiars amb tres o més menors de 18 anys Població Convivència Barris
Naixements registrats al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Taxa bruta de natalitat registrada al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Taxa global de fecunditat registrada al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Nombre de defuncions registrades al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Taxa bruta de mortalitat registrada al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Taxa de mortalitat dels homes registrada al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Taxa de mortalitat de les dones registrada al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Creixement vegetatiu registrat al Padró Població Moviment natural de la població Barris
Població immigrant Població Moviments migratoris Barris
Taxa bruta d'immigració Població Moviments migratoris Barris
Proporció d'immigrants de nacionalitat estrangera Població Moviments migratoris Barris
Població emigrant Població Moviments migratoris Barris
Taxa bruta d'emigració Població Moviments migratoris Barris
Saldo migratori Població Moviments migratoris Barris
Taxa bruta de inmigració intraurbana Població Moviments intraurbans Barris
Taxa bruta d'emigració intraurbana Població Moviments intraurbans Barris
Saldo neto Població Moviments intraurbans Barris
Nombre de vehicles Transport Vehicles Barris
Distribució percentual del nombre de vehicles Transport Vehicles Barris
Nombre de turismes Transport Vehicles Barris
Distribució percentual del nombre de turismes Transport Vehicles Barris
Turismes particulars per cada 1.000 habitants Transport Vehicles Barris
Percentatge de turismes particulars de 10 i més anys Transport Vehicles Barris
Edat mitjana dels turismes particulars Transport Vehicles Barris
Percentatge de turismes particulars de 16 i més CV Transport Vehicles Barris
Motocicletes per cada 1.000 habitants Transport Vehicles Barris
Nombre d'habitatges Edificació i habitatge Habitatge Barris
Superfície construïda mitjana dels habitatges Edificació i habitatge Habitatge Barris
Percentatge d'habitatges de menys de 60 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge Barris
Percentatge d'habitatges de menys de 80 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge Barris
Percentatge d'habitatges de més de 120 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge Barris
Percentatge d'habitatges amb menys de 10 anys Edificació i habitatge Habitatge Barris
Percentatge d'habitatges amb menys de 5 anys Edificació i habitatge Habitatge Barris
Percentatge d'habitatges amb més de 50 anys Edificació i habitatge Habitatge Barris
Valor cadastral mitjà per habitatge Edificació i habitatge Habitatge Barris
Valor cadastral mitjà per metre quadrat Edificació i habitatge Habitatge Barris
% Habitatges amb valor cadastral menor de 18.000 euros Edificació i habitatge Habitatge Barris
% Habitatges amb valor cadastral major de 48.000 euros Edificació i habitatge Habitatge Barris
Superfície total de solars Edificació i habitatge Habitatge Barris
Superfície total d'aparcaments Edificació i habitatge Habitatge Barris
Superfície d'aparcament per habitatge Edificació i habitatge Habitatge Barris
Superfície d'aparcament per turisme Edificació i habitatge Habitatge Barris
Activitats a l'Impost d'Activitats Econòmiques Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Barris
Grau de terciarització econòmica Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Barris
Activitats econòmiques per 1.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Barris
Entitats bancàries per 10.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica Barris
Places en establiments hotelers Activitat econòmica, renda i consum Turisme Barris
% Participació a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PP a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a Compromís a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a Ciudadanos a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PSOE a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a València en Comú a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Participació a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PP a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a Compromís a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a Ciudadanos a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PSOE a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a Podem a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals Barris
% Participació a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PP a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PSOE a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a CIUDADANOS (C's) a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals Barris
% Participació a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PP a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots al PSOE a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a EUPV-EV a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a UPyD a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Barris
% Vots a Primavera Europea a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals Barris