Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

ENTORN DE LA LLOTJA

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: URBANITZACIÓ ENTORN DE LA LLOTJA
Superfície actuació: 3.977 m2
Projecte: Setembre 1997
Inici d'obra: Maig 1998
Fi d'obra: Setembre 1999
Arquitectes: Román Jiménez Iranzo i Pedro Soler García
Arquitecte Tècnic: Miguel Ángel Martínez Sanchis
Enginyer CCyP: Salvador España Tamayo
Empresa constructora: CONSTRUCCIONES NAGARES S.A.
Promotor: AUMSA/Ajuntament de València
Presupuesto de contrata: 208.710.319 pesetes


  Pla de situació de l'entorn de la Llotja

Informació addicional

PROJECTES URBANS

ENTORN DE LA LLOTJA


 Entorn de la Llotja