Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PALALUET I JARDÍ D'AYORA

EL PALAUET

En el jardí històric d'Ayora es presenta un palauet que va ser construït a finals del segle XIX, entre 1889-1990. Se situa en el barri d'Algirós, entre els carrers Santos Justos i Pastor, Jerónimo Monsoriu, Conserva i Plaça Organista Cabo. En els seus orígens va ser alçat com una vil·la de recreació en la zona suburbana de la ciutat, encara que en l'actualitat està totalment integrat en ella. Palau de descans realitzat per a José Ayora segons projecte de Pelegrín Mustieles que s'assenta sobreelevat en la zona nord del jardí, obtenint una terrassa en altura que es tanca amb una balustrada i rodeja a l'edifici, el desnivell se salva per mitjà d'una escalinata en la fatxada principal que dóna accés al palau. Es tracta d'un edifici quadrangular compost de planta baixa, planta noble i àtic baix la coberta, amb una torre quadrada en la part central de cantons aixamfranats que en cada un dels seus costats obrin dos arcs de mig punt. La coberta és a quatre aigües i presenta una cúpula que adopta forma bulbosa amb teula daurada. Les fatxades presenten els vans enquadrats presentant diversos models segons la categoria de portes o finestres, d'esta manera ens trobem amb portes reencerclades i rematades per mitjà de frontons ornamentats, arcs allindats, rebaixats o geminats de mig punt, els buits que es disposen en l'àtic davall coberta són rectangulars apaïsats entre draps ceràmics amb motius geomètrics. Les fatxades combinen bicromia amb pilastres de pedra natural i draps de rajola roja, els buits estan reencerclats també amb pedra natural. Destaquen la fatxada principal i la posterior pel seu remat de frontó corb, en la fatxada principal alberga la imatge de mercuri davall la qual apareix la data de realització de l'edifici. Els buits de la planta noble d'estes dos fatxades presenten un barana balustrada, mentres que en les fatxades laterals únicament està la central. En els huitanta l'edifici és destinat a Guarderia Infantil i Secció de Policia Municipal. Es conserva la claraboia central de ferro i vidre en diversos colors amb algunes pintures decoratives, l'escala està realitzada amb marbre i fusta. El conjunt encerclat presenta parts originals i la zona de jardí més allunyada de la casa és la que millor conserva la vegetació original, no obstant això la zona més pròxima només conserva alguns dels arbres originals, com les palmeres que flanquegen el camí d'accés al palauet.

El Palauet del Jardí d'Ayora

Informació addicional

PROJECTES URBANS

JARDÍ HISTÒRIC D'AYORA I LA SEUA AMPLIACIÓ


 El Jardí d'Ayora