Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

MOLÍ DEL TELL (PARC DE LA RAMBLETA)

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Intervenció a edificis
Projecte/Obra: MOLÍ DEL TELL (Parc de la Rambleta)
Superfície actuació: 671,01 m2
Projecte: Setembre 2001
Inici d'obra: Gener 2003
Fi d'obra:  
Arquitectes: Carmen Gradolí i Arturo Sanz (Interventor d'Arquitectura SL)
Aparellador: Julia Fernández Sorókina
Empresa constructora: Parc de la Rambleta UTE
Promotor: Ajuntament de València - Gestiona AUMSA
Pressupost de contracta: 887.431,05 € (147.656.102 pesetes)


A l'interior del Parc de la Rambleta podem trobar diverses edificacions amb protecció urbanística, que es condicionaran per a usos culturals, entre elles el Molí del Tell, que es destinarà a Centre de recepció i exposició

  Pla de situació del Molí del Tell

Informació addicional

PROJECTES URBANS

MOLÍ DEL TELL


  Molí del Tell