Registre de Programes i AIU - València

Registre de Programes i AIU

 

Acord de creació (Pdf 248 Kb)

Registre de Programes d'Actuació

* ACTUACIONS INTEGRADES

- Nº 1 PAI UE AGUSTÍN LARA

FITXA PAI UE AGUSTÍN LARA (Pdf 126 Kb). Acorde aprovació del Programa UE Agustín Lara (Pdf 145 Kb). Conveni Regulador PAI UE Agustí Lara (Pdf 1604 Kb).

- Nº 2 PAI UE-ÚNICA SECTOR M-5 ATARAZANAS-GRAO

FITXA PAI UE-ÚNICA "SECTOR M-5 DRASSANES-GRAU" (Pdf 113 Kb). Acorde aprovació del Programa UE-Única "Sector M-5 Atarazanas-Grao" (Pdf 134 Kb). Conveni Regulador PAI UE-Única "Sector M-5 Drassanes-Grau" (Pdf 1666 Kb).

*ACTUACIONS AÏLLADES

- Nº 1 (19/12/2019) PAA C/ BAIXA 19, 21 i 23

FITXA PAA (Pdf 294 kb) Acord Junta Govern Local PAA Carrer Baix, núm 19, 21 i 23 (Pdf 28 kb) Conveni regulador PAA Carrer Baix 19, 21 i 23 (Pdf 1045 kb)

- Nº 2 PAA C/ RIPALDA 17 y 19

Fitxa de Programa d'Actuació Aïllada-Ripalda 17 i 19 (pdf 357 kb.).Acord Junta de Govern Local de 27 de gener de 2012 aprovació Programa d'Actuació Aïllada. (pdf 110 kb.).Acord Junta de Govern Local d'11 de juny de 2021 aprovació Projecte de Reparcel·lació modificat. (pdf 73 kb.).

 

 

Registre d'Agrupacions d'Interès Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores

AIU del ámbito "Sectores PS3-1 y PS3-2 de València"

Resolució Inscripció AIU del ámbit "Sectors PS3-1 i PS3-2 de València" 

Fitxa d'inscripció AIU de l'àmbito "Sectors PS3-1 i PS3-2 de València"

Plànol de l'àmbit Sectors PS3-1 i PS3-2

AIU UE PRI A.5-1 "SANT MARCEL.LI"

Resolució Inscripció AIU "SANT MARCEL.LI"

Fitxa inscripció AIU "SANT MARCEL.LI"

Plànol de l'àmbit UE PRI A.5-1 "SANT MARCEL.LI"

AIU "Sector SUP T-4 BENIMACLET"

Resolució inscripció "Sector SUP T-4 BENIMACLET" (Pdf 64 kb) Fitxa AIU "Sector SUP T-4 BENIMACLET" (Pdf 131 kb) Plànol d'ambit "Sector SUP T-4 BENIMACLET" (Pdf 214 kb)

AIU Atarazanas

Resolució inscripció Atarazanas (Pdf 187 Kb) Fitxa AIU Atarazanas (Pdf 131 Kb) Plànol Atarazanas (Pdf 171 Kb)

AIU Agustín Lara

Resolució Inscripció Agustín Lara (Pdf 210 Kb) Fitxa AIU Agustín Lara (Pdf 129 Kb) Plànol d'àmbit Agustín Lara (Pdf 224 Kb)

AIU PEPRI Velluters

Resolució Inscripció UE 10 del PEPRI de Velluters (Pdf 434 kb) Fitxa Annex III UE 10 del PEPRI de Velluters (Pdf 526 kb)