S'està cercant, espereu....

Registre de Programes i AIU - València

Registre de Programes i AIU

Acord de creació (Pdf 248 Kb)

Secció Primera: Programa d'Actuació Integrada

- Nº 1 PAI UE AGUSTÍN LARA

Fitxa PAI UE Agustín Lara (Pdf 940 Kb). Acord d'aprovació del Programa UE Agustín Lara (Pdf 145 Kb). Conveni Regulador PAI UE Agustí Lara (Pdf 1604 Kb).

- Nº 2 PAI UE-ÚNICA SECTOR M-5 DRASSANES-GRAU

Fitxa PAI UE-Única "Sector M-5 Drassanes-Grau" (Pdf  305 Kb). Acord d'aprovació del Programa UE-Única "Sector M-5 Drassanes-Grau" (Pdf 134 Kb). Conveni Regulador PAI UE-Únic "Sector M-5 Drassanes-Grau" (Pdf 1666 Kb).

- Nº 3 PAI UE 2 SEU-XEREA

Fitxa PAI UE 2 Seu-Xerea (Pdf 1,0MGAcord aprobació del PAI de la UE 2 de Seu-Xerea (Pdf 143 kb).- Nº 4 PAI UE MONCAYO

Fitxa PAI UE Moncayo (pdf 563 kb).Acord aprovació del Programa UE Moncayo (pdf 107 kb)

Secció Segona: Programes d'Actuació Aïllada

- Nº 1 PAA C/ BAIXA 19, 21 i 23

Fitxa PAA carrer Baixa, 19, 21 i 23 (Pdf 121 kb) Acord aprovació PAA carrer Baix, núm 19, 21 i 23 Junta Govern Local (Pdf 98 kb) Conveni regulador PAA Carrer Baix 19, 21 i 23 (Pdf 1 MG kb)

- Nº 2 PAA PLAÇA DOCTOR COLLADO 2 i 3

Fitxa PAA Plaça Doctor Collado 2 i 3 (pdf 357 kb.)Acord aprovació PAA Pl Doctor Collado 2 i 3  Junta Govern Local (pdf 79,8 kb)

-Nº 3 PAA Avda Burjassot, 44 i 46

Fitxa PAA Avda. Burjassot, 44 i 46

-Nº 4 PAA Avda. Dr. Ruíz i Comes, 46

Fitxa PAA Avda. Dr. Ruiz i Comes, 46-Nº 5 PAA C/ Río Jicloca, s/n cantonada C/MendizábalFitxa PAA C/ Riu Jiloca s/n cantonada C/Mendizábal-Nº 6 PAA C/ Sant Vicent Màrtir, 233-235, C/Pianista Amparo Iturbi, 3Fitxa PAA C/ Sant Vicent Màrtir, 233-235, C/ Pianista Amparo Iturbi, 3

-Nº 7 PAA C/ Berenguer Mallol, Mestre Valls, Marino Albesa i Industria 

Fitxa PAA C/ Berenguer Mallol, Mestre Valls, Marino Albesa i Industria

Secció Tercera: Agrupacions d'Interès Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores

- Nº1 AIU Agustín Lara

Resolució Inscripció Agustín Lara (Pdf 210 Kb) Fitxa AIU Agustín Lara (Pdf 129 Kb) Plànol d'àmbit Agustín Lara (Pdf 224 Kb)

- Nº2 AIU PEPRI Velluters

Resolució Inscripció UE 10 del PEPRI de Velluters (Pdf 434 kb) Fitxa Ànnex III UE 10 del PEPRI de Velluters (Pdf 526 kb)

Nº3 AIU Drassanes

Resolució inscripció Drassanes (Pdf 187 Kb) Fitxa AIU Drassanes (Pdf 131 Kb) Plànol Drassanes (Pdf 171 Kb)

- Nº4 AIU "Sector SUP T-4 BENIMACLET"

Resolució inscripció "Sector SUP T-4 BENIMACLET" (Pdf 64 kb) Fitxa AIU "Sector SUP T-4 BENIMACLET" (Pdf 131 kb) Plànol d'ambit "Sector SUP T-4 BENIMACLET" (Pdf 214 kb)

- Nº 5 AIU UE PRI A.5-1 "SANT MARCEL.LI"

Resolució Inscripció AIU "SANT MARCEL.LI"

Fitxa inscripció AIU "SANT MARCEL.LI"

Plànol de l'àmbit UE PRI A.5-1 "SANT MARCEL.LI"

- Nº 6 AIU de l'àmbit "Sectors PS3-1 i PS3-2 de València"

Resolució Inscripció AIU de l'ámbit "Sectors PS3-1 i PS3-2 de València" 

Fitxa d'inscripció AIU de l'àmbit "Sectors PS3-1 i PS3-2 de València"

Plànol de l'àmbit Sectors PS3-1 i PS3-2

- Nº 7 AIU MALILLA NORTE UE2 Resolució Inscripció  AIU MALILLA NORD Fitxa Inscripció AIU MALILLA NORD UE2 Plànol de l'àmbit Malilla Nord UE- Nº 8 AIU UE 10 VELLUTERS
Fitxa Inscripció AIU UE 10 VELLUTERS- Nº 9 AIU UE-1 MPRI PN1 MASSARROJOS
Resolució Inscripción AIU UE-1 MPRI PN1 MASSARROJOSFitxa inscripció AIU UE-1 MPRI PN1 MASSAROJOSPlànol de l'ámbit UE-1 MPRI PN1 MASSAROJOS