Projectes - València

PROJECTES URBANS

PLAÇA REDONA I EL SEU ENTORN

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuació sobre l'espai públic
Projecte/Obra: REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA PLAÇA REDONA
Superfície actuació: Edificació 9.386 m2 - Urbanització 1.254 m2
Anteprojecte aprovat: Aprovat per Comissió de Govern de 12 d'abril del 2002
Projectes presentats: Façana: febrer 2003 - Cobertes i Urbanització: març 2004
Aprovació tècnica: Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2007
Pla Especial: Aprovat definitivament al gener del 2007
Arquitectes: VTIM arquitectes
Promotor: Ajuntament de València - AUMSA
Empresa constructora: UTE Plaça Redona (TORREMAR-BERTOLIN)
Pressupost adjudicació: Façanes interior i cobertes: 2.529.639,00 €
Coordinació municipal: Servici Projectes Urbans - Pedro Soler, Beatriz Romero, Miguel A. Martínez


  Plaça Redona Àmbit del Pla i Nivells de Protecció

Informació addicional

PROJECTES URBANS

LA PLAÇA REDONA


  Plaça Redona i el seu entorn