Projectes - València

PROJECTES URBANS

EDIFICI DE TABAQUERA

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Intervenció a edificis
Projecte/Obra: PROJECTE DE REHABILITACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA FÀBRICA DE TABACS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS EN CARRER AMADEO DE SAVOYA 13
Superfície actuació: 31.177,12 m2
Aprovació Projecte: 27 d'abril de 2007
Termini: 22 mesos
Inici d'obra: Setembre 2007
Previsió Fi d'Obra: Juliol 2009
Dirección facultativa: D. Luis Carratalá Calvo (Arquitecte Director)
D. José L. Alapont Ramón (Arquitecte)
D. Diego Carratalá Collado (Arquitecte)
D. Enrique Martínez-Díaz (Arquitecte) (AUMSA)
D. Andrés Martínez Herrero (Arquitecte Tècnic)
D. Vicente Perpiñá Rovira (Ingenyer Industrial)
D. José Soler Sanz (Ingenyer de Camins)
D. Andrés Carratalá Collado (Ingenyer Industrial)
D. Juan Martínez Cuenca (Arquitecte Tècnic)
D. Enrique Andrés Casany (Arquitecte Tècnic)
D. Vicente Tarazona Izquierdo (Arquitecte Tècnic)
Dª Diana Menéndez Gómez (Arquitecta)
Dª Sofía Martínez Costa (Arquitecta)
Coordinació municipal: Servici de Projectes Urbans:
D. Pedro Soler García (Arquitecte)
Dª Beatriz Romero Llorens (Arquitecta)
D. Miguel A. Martínez Sanchis (Arquitecte Tècnic)
Empresa constructora: UTE TABACALERA
(SACYR, S.A.U i SECOPSA-Servicios y Contratas Prieto, S.A.)
Promotor: Ajuntament de València. Delegació de Grans Projectes. AUMSA
Pressupost: 36.112.616,14 €


  Pla de situació de l'edifici de Tabaquera

Informació addicional

PROJECTES URBANS

TABAQUERA


 Edifici de Tabaquera