Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

CENTRE SOCIAL DE LA PLAÇA POLO DE BERNABÉ

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Intervencioes en edificis
Projecte/Obra: ADAPTACIÓ DE QUIOSCOS DE FLORS PER A CENTRE D'INFORMACIÓ A LA DONA
Superfície actuació: 81,90 m2
Projecte: Octubre 2002
Inici d'obra: Abril 2003
Fi d'obra: Juny 2003
Arquitectes: Pedro Soler García i Beatriz Romero Llorens
Aparelladors: Juan Rubio Martínez i Miguel A. Martínez Sanchis
Empresa constructora: Servicios y Contratas Prieto S.A.
Promotor: Ajuntament de València. Delegació de Benestar Social i Solidaritat
Pressupost de contracta: 55.766,13 €


  Pla de situació de la plaça Polo de Bernabé

Informació addicional

PROJECTES URBANS

CENTRE SOCIAL DE LA PLAÇA POLO DE BERNABÉ


 Quiosc de flors en la plaça Polo de Bernabé