Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PARC DE MARXALENES (2a FASE)

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: PARC DE MARXALENES (2a FASE)
Superfície actuación: 10.988 m2
Projecte: Febrer 2003
Arquitecte: Amparo Medina Piles
Aparellador/Enginyeria: Isabel Hoyos i Andrés Vicente
Jardineria: Taller de Jardinería Babilonia
Promotor: Ajuntament de València
Pressupost de contracta: 1.736.924,98 euros (289.000.000 pesetes)


 Pla de situació del Parc de Marxalenes

La segona fase del Parc de Marxalenes recrea el paisatge cultural de l'horta. La seua geometria és un clar referent del nostre torn agrícola immediat. Els quadres de flors, plantes medicinals i plantes útils formaran un conjunt estètic, cromàtic i aromàtic per a afavorir el gaudi dels sentits.

El cultiu de les plantes de flor ha sigut en la història de la Comunitat Valenciana de gran importància. Este jardí ret homenatge a eixa tradició. En este jardí s'arreplega una mostra de les flors cultivades a la nostra terra, per la seua bellesa o per a perfumar els jardins xicotets de cases i alqueries. Cal destacar la presència de la rosa, reina de les flors i símbol de bellesa en diferents cultures.

En este jardí s'arrepleguen aquelles plantes medicinals que s'utilitzen com a remei per a les malalties més comunes. En la cultura mil·lenària de Xina, una de les civilitzacions més antigues del nostre planeta, la medicina seguix basant-se en les plantes medicinals.

 Jardí del Parc de Marxalenes

Les plantes útils estan presents per una selecció de plantes cultivades, especialment interessants per les qualitats nutritives. El taronger és un bon exemple i oferix l'agradable aroma de la flor del taronger a la primavera, i el seu ric fruit a la tardor i primavera.

Totes les plantes presents han sigut cultivades al llarg de la història de l'horta de València i per això és un compendi de la nostra història.

Els quadres de flor estaran rodejats per un marc configurat per un palmerar de dactilíferes i la presència de l'aigua continuarà sent una constant en els quadres i en el mateix palmerar.

Les dos alqueries que continuaran existint en este àmbit es destinaran a Centre de la joventut (Casa Lluna) i a Centre Social del Barri (Alqueria de Voro el de la Barraca).