Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PARC DE LA RAMBLETA (2a FASE)

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: PARC DE LA RAMBLETA (2a FASE)
Superfície actuació: 36.778 m2
Promotor: Ajuntament de València
Pressupost de contracta: 3.604.440,89 euros (599.728.502 pesetes)


 Pla de situació del Parc de la Rambleta

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PARC DE LA RAMBLETA (2ª FASE)


 Parc de la Rambleta