S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Projecte bàsic de les obres d'ampliació del Parc de Benicalap


 

L'àmbit abasta una sèrie àmplia de camps, solars i edificis, municipals i privats, alguns ja en procés d'expropiació. Limita amb el mateix Parc de Benicalap, l'avinguda de Burjassot, i els carrers d'Alqueria els Moros, Emili Camps, Parot, Tabal i Dolçaina, Foc i la Ronda Nord.

L'objectiu del projecte és programar el desenvolupament dels quasi 70.000 m² que queden per executar al Parc de Benicalap. Es realitzarà per fases, tenint en compte els diferents projectes d'expropiació necessaris i la integració de les alqueries i construccions de valor patrimonial existents, els seus espais lliures o jardins. Aquest és el cas del Casino Americà, l'Alqueria La Torre i el seu jardí, l'Alqueria dels Moros i el jardí experimental Grow Green.

Els punts de particular importància en la circulació es distribuiran entorn de tres nodes. El primer conformarà un espai de geometria poligonal en l'extrem sud, en el paviment es marca l'ampliació que en el seu moment va tindre el primigeni Hort de l'Americà, fins a connectar-se amb l'avinguda de Burjassot. Es completa aquesta zona amb espais de pas, llocs d'oci, o jardins.

El segon node, situat en l'extrem del Camí Vell de Burjassot, unix les parcel·les històriques en un recorregut est-oest i es troba amb un punt important d'accés des de la Ciutat Fallera. Un espai ampli que relaciona aquesta àrea amb l'Alqueria de Lluna. Des d'aquest punt s'accedix a la part històrica del camí, es construirà una rampa lleugera per a protegir el solat arqueològic. El camí es prolonga passant l'Alqueria la Torre, on connecta amb la zona enjardinada d'accés des de la avinguda de Burjassot, on hi ha la possibilitat d'accessos a vehicles d'emergències i manteniment.

El camí, recull en el seu bord nord, diversos trams de séquies, les quals han d'excavar-se i deixar-se en obert. En el camí coincident amb el traçat del Braç de Barraques, es preveu un espai ampli, un corredor verd-blau on campe la biodiversitat botànica i zoològica.

En els voltants del Camí Vell, tenim una vora que envolta pel nord l'Hort de l'Americà i el de Burriel. S'ha de construir una andana accessible, que conduirà fins a les ruïnes de l'antic Molí de Pallús. Per aquesta andana s'accedirà als lavabos públics, i als vestuaris i magatzems de l'àmbit de l'ampliació de parc.

El tercer node correspondrà a un tercer espai d'accés important, enfront del carrer Tabal i Dolçaina. Serà el centre neuràlgic del parc, com a àrea de gaudi lúdic i esportiu, zona de jocs i de relació intergeneracional. Ací coincidiran una sèrie de camins que connecten les hortes existents amb els nous espais d'esport i oci. Confluiria a més un carril bici perimetral més un corredor verd metropolità. En l'àrea interna del bucle es disposa d'una pista esportiva de patinatge i skate que ocupa aquest espai tan singular.

El projecte atén l'equilibri entre el sistema hídric (reconstrucció), la xarxa de camins històrics, així com els edificis patrimonials a preservar com a elements caracteritzadores del paisatge, que es complementaran amb les noves zones verdes i espais lúdics.

Aquesta ampliació millora la integració del barri en el seu entorn, facilitant l'accessibilitat general del barri amb la ciutat, incidint en una mobilitat sostenible, a través de recorreguts de connexió amb el parc i amb la ciutat.

Aporta un disseny segur sota els criteris de perspectiva de gènere en espais oberts i en zones de joc o esportives, que fomentaran la integració social.

A més, posa en valor l'espai públic i la naturalització del barri generant eixos verds i espais arbrats en l'estructura urbana que connecten amb el Parc de Benicalap, l'horta nord, la zona residencial i els tallers de Ciutat Fallera, integrant-se tot en la infraestructura verda.