S'està cercant, espereu....

Comissió d’Unificació - València

Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics

 

Acord Plenari de creació de la Comissió (Pdf 184 kb)

Relació de Dictàmens de la Comissió

ANY 2022

Dictamen 3/2022 (sessió de 13 d'abril de 2022): "Usos residencials comunitaris no subjectes a instrument d'intervenció ambiental per al seu ús" (pdf 227 kb).

Dictamen 2/2022 (sessió de 13 d'abril de 2022): "Consideració de l'ús terciari comercial compatible amb habitatge (Tco.1) en zona industrial" (pdf 217 kb).

Dictamen 1/2022 (sessió de 13 d'abril de 2022): "Criteris de la flexibilització per a la dotació de servicis higiènics d'ús no públic en matèria d'accesibilitat en l'edificació (locals de reduïdes dimensions)" (pdf 433 kb).

 

ANY 2021

Dictamen 1/2021 (sessió de 16 de juliol de 2021): "Regulació d'usos i activitats en l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera (Zona de protecció ecològica i mediambiental -PM-segons el PGOU88 i Pla Especial de la Muntanya de la Devesa del Saler" (pdf 223 kb).

 

ANY 2019

ANY 2018

ANY 2017